Cascades Pro Perform

Het groenste papier is niet wit, maar ongebleekt. De vraag naar duurzaam, gerecycled papier stijgt en dat is goed nieuws. Wel komen de voorraden van wit gerecycled papier en daarmee de prijzen steeds meer onder druk te staan. Cascades vond een manier om witte gerecyclede vezels te combineren met kartonvezels. Door jarenlang onderzoek heeft het bedrijf met Cascades Pro Perform een zeer milieuvriendelijke en kosteneffectieve productlijn kunnen neerzetten, die geen concessies doet aan kwaliteit en prestaties.

100% gerecycled en ongebleekt

Het hygiënepapier van Cascades PRO Perform® wordt gemaakt door de combinatie van ingezameld karton en tissue. Dit maakt de productlijn niet alleen sterk en goed absorberend, ook is het papier zeer zacht. Na gebruik lost het papier makkelijk op, waardoor het zeer geschikt is voor septic tanks.
Ook het keukenpapier Cascades PRO Select®is volledig biologisch afbreekbaar, waardoor het na gebruik in de gft-bak terecht mag komen.

Cascades is afvalinzamelaar, producent én distributeur tegelijk. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om hygiënepapier dat niet in het riool belandt (waaronder handdoeken en servetten) te herwinnen. Windenergie en waterkrachtcentrales zorgen voor een zo duurzaam mogelijke productie.

Door het papier niet te bleken wordt veel water en energie bespaard. Vaak wordt hygiënepapier gebleekt met chemicaliën, die het milieu belasten. Door het kiezen voor een chloorvrij productieproces beschermt Cascades het milieu tegen de aanmaak van giftige stoffen zoals, dioxine, furfuran en andere gechloorde producten en voorziet het toekomstige generaties van een goede leefkwaliteit in een goede leefomgeving.

Certificaten

Green Seal Certificaat
Hygiënepapier van Cascades is gecertificeerd met Green Seal. Dit garandeert dat het product chloorvrij is verwerkt, dat het energie- en waterefficiënt gefabriceerd is. Het papier bestaat voor 100% uit teruggewonnen vezels, waarvan minimaal 25% tissue of 50% handdoeken / servetten.

Green Seal® is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor het beschermen van het milieu en het transformeren van de markt door de productie, aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke producten en diensten te promoten. Green Seal biedt wetenschappelijk onderbouwde milieucertificeringsnormen die geloofwaardig, transparant en essentieel zijn in een steeds beter opgeleide en concurrerende markt. Hun branchekennis en -normen helpen fabrikanten, kopers en eindgebruikers om verantwoorde keuzes te maken die een positieve invloed hebben op het bedrijfsgedrag en de kwaliteit van leven verbeteren. Lees meer op GreenSeal.org/GS1.

Green-e Certificaat
Cascades zet zich in door met het gebruik van schone, emissievrije hernieuwbare energie de  CO2-uitstoot te verminderen en hierdoor klimaatverandering tegen te gaan. Alle elektriciteit die wordt gebruikt om Cascades PRO Perform® handdoek-, tissueproducten en servetproducten te vervaardigen, is gekoppeld aan 100% Green-e gecertificeerde windenergie.

Green-e® is een toonaangevende onafhankelijke Canadese certificering voor producten en aankopen op het gebied van hernieuwbare energie. Het Green-e-logo dat wordt gebruikt op Cascades PRO Perform® producten, is een nationaal erkend symbool dat klanten helpt bij het identificeren van producten die gecertificeerde hernieuwbare energie promoten.

Green-e verifieert Cascades ‘aankoop van hernieuwbare energiecertificaten (REC’s) en certificeert de REC’s om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan strikte milieu- en consumentenbeschermingsnormen.

UL/ECOLOGO®-
Cascades hygiënepapier is gecertificeerd met het UL/ECOLOGO®, wat aangeeft dat de producten een verminderde impact hebben op het milieu. ECOLOGO-certificeringen zijn vrijwillige, levenscyclus-gebaseerde milieucertificeringen die aangeven dat een product rigoureuze wetenschappelijke tests en/of uitgebreide audits heeft ondergaan om te bewijzen dat het voldoet aan strenge milieuprestatienormen van derden.

De normen worden bepaald voor onderdelen als: materialen, energie, fabricage en werking, gezondheid en milieu, productprestaties en -gebruik, productbeheer en innovatie.

certificaten

Duurzame doelstellingen

Zo is Cascades is begonnen met een plan voor duurzame ontwikkeling dat, in tegenstelling tot rapporten over duurzame ontwikkeling, dient als een routekaart voor toekomstige doelstellingen en statistieken. Cascades wil de verantwoording rondom het proces te vergroten en doelen stellen die verder gaan de industrienormen op het gebied van duurzaamheid.

Eén van de methodes die wordt gebruikt om doelen te stellen is Levenscylcus Analyse (LCA). De LCA is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse. Concreet voor Cascades heeft de LCA betrekking op verwerving van middelen (extractie, omzetten), het transport van grondstoffen, productie (assemblage en verpakking), distributie (opslag, handling, transport), gebruik (onderhoud, reparaties, herbruikbaarheid) en einde van life management (terugwinning, recycling, terugwinning, stortplaatsen).

VERKOOPPUNTEN

De producten van 100%eco zijn te koop op onze webshop! Het aanbod in verschillende verpakkingseenheden zijn handig voor…

ONGEBLEEKT TOILETPAPIER

Zacht, gerecycled en ongebleekt. Lees meer over Perform hygiënepapier.

WIT TOILETPAPIER

Zacht, gerecycled en duurzaam gebleekt. Lees meer over Select hygiënepapier.